Soldater
Sedan början av 1980-talet har allt fler regionala soldatinventeringar startat.
Dessa har till uppgift att belysa den indelte soldatens liv när han inte var på
kommenderingar eller möten. * Vilka var det som sökte sig till indelningsverket?
* Vad hade soldaten för social bakgrund? * Vad hade soldaten för
yrke bredvid det militära? * Vad blev det av honom när han slutade som
aktiv? * Hur stor familj fanns det i de små soldattorpen? Detta
är några av de frågor man försöker besvara genom soldatregistreringen.
Under de ca 220 år som indelningsverket varade, var ungefär 300 000 man
i direkt kontakt med organisationen. Om vi därtill lägger att varje soldat varit
gift och haft fem barn blir det ungefär två miljoner människor som kommer att
registreras. I registreringsarbetet är det soldatens civila liv
som skall sammanföras med det militära. I databaser matas uppgifter från kyrkböcker
och militärt rullmaterial in och sammanställs. Utdrag av uppgifterna finns i en
central databas som du kan söka i, se länkadress under "Länkar".
För alla Er som har en soldat i släkten eller söker uppgifter om någon, kan kanske
något av soldatregistren vara till hjälp. Vill Du göra en sökning i det stora
materialet, ta då kontakt med det register som passar Din forskning bäst. Har
Du uppgifter om någon indelt soldat, skicka dem till det register där Du tror
att uppgiften hör hemma, eller till Centrala soldatregistret, som sänder den vidare.
Vid några av soldatregistren görs en soldattorpsinventering med
hjälp av hembygdsrörelsen. Där kan man få reda på om det idag finns något kvar
av torpet. Där kan finnas material om just Din anfaders tid vid torpet.
För Dig som sysslar med lokalhistorisk forskning kan en kontakt med något av soldatregistren
vara till stor hjälp. Här hos DIS-VÄST finns nu information om och adresser till
av Centrala Soldatregistret kända soldatregister i Sverige 2000.
Om Du inte hittar just Ditt område, hör gärna av Dig till Centrala soldatregistret,
så kommer de att försöka hjälpa Dig till rätt register. OBS: Som
forskare är det viktigt att Du vid förfrågan medsänder så mycket uppgifter Du
har om soldaten, för att underlätta sökning resp. soldatregister.

För mer information se soldatregistrets egen hemsida http://www.soldatreg.se/index.htm


Garnisonsmuseet
Box 604
541 29 SKÖVDE
Tfn. 0706-46 57 33
Fax.0500-46 50 91
E-post: soldat@telia.com

Besöksadress Pansarvägen 3 By 30

Senare har Centrala soldatregistret lagts
ut på Internet, prova här.