DIS fadderverksamhet är baserad på den samlade kunskap som många av våra medlemmar besitter inom såväl datoranvändning som släktforskning. Den samlade fadderskaran utgör ett nätverk av mycket kompetenta, erfarna och generösa medlemmar som tillsammans har stora möjligheter att hjälpa och stödja mindre erfarna medlemmar. Var och en av faddrarna är inte experter på allt men tillsammans kan de lösa de flesta problem och frågeställningar.

För mer information, se "faddrar" på kontaktsidan.